Sabtu, 30 Mei 2009

Muhasabah

Sauadarku sekalian, sudahkah hari ini antum dan seberapa sering antum:
-mendoakan kedua orangtuamu
-mendoakan saudara-saudaramu sekandung maupun seiman...

Syaikkul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Fungsi Dzikir bagi hati bagaikan fungsi air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan itu apabila diangkat dari air ? Begitu pula halnya dengan hati bila dilalaikan dari Dzikrullah."

Hati manusia dikelompokkan dalam tiga klasifikasi :

Pertama, Qalbun Shahih, yaitu hati yang sehat dan bersih dari setiap nafsu yang menentang perintah dan larangan Allah, dan dari setiap penyimpangan yang


menyalahi keutamaan-Nya. Hati yang seperti ini murni pengabdiannya kepada Allah baik secara kehendak (iradat), cinta (mahabbah), berserah diri (tawakkal), kembali pada ajaran-Nya dengan bertaubat (inaabah), tunduk memasrahkan diri (ikhabaat), takut kepada-Nya (khasysyah) dan mengharap karunia-Nya (rajaa').

Kedua : Qalbun Mayyit, yaitu hati yang mati yang tidak pernah mengenal Ilahnya, tidak menyembah-Nya, tidak mencintai atau ridha kepada-Nya; ia berdampingan dengan syahwat dan senantiasa memperturutkan keinginannya. Ia tidak mempunyai kepedulian dengan Allah, karena hawa nafsu telah dipertuhankannya. Bukan panggilan Rabbnya yang didengarnya, namun seruan syaithan yang justru diikutinya.

Ketiga : Qalbun Maridl, yaitu hati yang sebenarnya memiliki kehidupan, namun di dalamnya tersimpan benih-benih penyakit. Kadang ia hidup dan kadang pula berpenyakit, tergantung ketahanan hatinya. Hati semacam ini mempunyai dua sisi penggerak: penggerak yang mengajaknya menuju Allah, Rasul dan kebahagiaan abadi akhirat dan penggerak yang mengajaknya menuju kenikmatan semu yang temporal.

semoga urusan antum semua dipermudah..amin
jangan lupa doakan saudaramu ini dan juga saudara-saudaramu yang lain...

Kiriman dari mas Aris Sunaryo...Muslim Community..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar